Informačný list Jún 2015

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 30. 4. 2015

Pohreby: Peter Darfáš

                  Pavol Ružinský

                  Jozef Colník    

                  Júlia Stecovičová

 

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

         

Krsty: Jaroslav Holomek

 

Sobáš:  Sofia Daskalová a Martin Pener      

              

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                       web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 • Jún 2015

Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 

(1J 1, 7)

 1. 6. 1. nedeľa po Svätej Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 6. 2. nedeľa po Svätej Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 6. 3. nedeľa po Svätej Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 6. 4. nedeľa po Svätej Trojici
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou – koniec školského vyučovania 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo evanjelických žien pozýva všetkých na svoje pravidelné stretnutie, ktoré bude v nedeľu 7. júna o 15:00 v cirkevnom zbore v Bratislave – Rači a to v chráme Božom na Alstrovej ul. Na tému: 9. a 10. Božie prikázanie bude prednášať domáci brat farár Dušan Kováčik.

 

 • voľné miesta v iii. ročníku na ezš palisády

Milí rodičia, starí rodičia, ak máte doma tretiaka, tretiačku na základnej škole a uvažujete o zmene školy: Evanjelická základná škola, Palisády 57 v Bratislave má v triede tretiakov (v budúcom školskom roku 2015/16 štvrtákov) voľné miesta. V triede je teraz 13 detí. Škola funguje na kresťanských princípoch. V rámci vyučovania majú deti 2x do týždňa Evanjelické náboženstvo, 3x do týždňa Anglický jazyk. Po vyučovaní môžu deti navštevovať krúžky: Veda nás baví, Výtvarný ateliér, Florbal, hudobné nástroje a spev v neďalekej ZUŠ na Panenskej ul. Kontakt: 02/ 52 96 73 89 0911/ 913 667 www.evlyceum.sk

 • kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 • denný letný tábor – nasledovník

Aj v tomto roku organizuje náš cirkevný zbor letný denný tábor. Ten bude prebiehať v dňoch 1.-3. júl a 6.-10. júl. Cena je 35 Eur,- Deti môžete prihlásiť ľubovoľným spôsobom na farskom úrade.

 • inside tábor

V dňoch 16. – 23. augusta bude letný INSIDE tábor na Planinke pri Dechticiach pre deti vo veku 12 – 17 rokov.Cena 85 Eur,-

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 a 2015 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky – obdobie od 1. 4. do 30. 4. 2015

SPP 409, 00
UPC 31, 85
Komunálny odpad 21, 24
BVS január 44, 58
ZSE elektrina 101, 40
Poplatok za balík TB 3, 50
Peňažný denník 6, 63
Toner do tlačiarne 23, 10
Dobitie kreditu Slovak Lines 20, 00
Kvety na oltár 3, 98
Účastnícky poplatok 8, 00
Daň z nehnuteľnosti 418, 50
Hostie k VP 6, 30
Služby BT PO 36, 00

Príjmy – za rovnaké obdobie

Ofery 345, 34
Cirkevný príspevok 330, 00
Milodary 735, 00
Knihy, časopisy 43, 50
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 34, 00

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Informačný list Jún 2015

Comments are closed.