Informačný list November 2009

Zborová kronika

1. 9. – 30. 9. 2009

Sobáše:

Katarína Malinková a Karol Kósa

Lucia Burgerová a Ivan Kadlečík


Pohreby:

Zdeňek Hajtr

Vlasta Valentíková

Zora Klaučová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 16:30
Vyučovanie katechumenov utorok 17:15
Vyučovanie konfirmandov utorok 17:45
Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 18:30
Biblická hodina mládeže utorok 19:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačný dorast* štvrtok 17:00
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

November  2009

Dúfajte v Hospodina na večné veky,
lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

(Iz. 26, 4)

Služby Božie v našom zbore

1. 11. 2009  XXI. nedeľa po Svätej Trojici – Pamiatka zosnulých

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:00
Večerné služby Božie 17:00

8. 11. 2009  XXII. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – pohostenie 10:00
Nešporné služby v Domove seniorov na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

15. 11. 2009  XXIII. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most – posedenie 14:00
Večerné služby Božie 17:00

22. 11. 2009  XXIV. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa večnosti, záver cirkevného roka

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby v Domove seniorov na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

29. 11. 2009  1. nedeľa adventná, začiatok nového cirkevného roka

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

Návštevy chorých a prisluhovanie Večere Pánovej

Radi by sme vás upozornili na možnosť vykonávania návštev chorých a osamotených členov cirkevného zboru v nemocniciach, v domovoch seniorov, alebo v domácnostiach. Budeme radi, ak nás budete informovať o tom, že niektorý z členov zboru je chorý a je možné ho navštíviť, poprípade si žiada prislúžiť sviatosť Večere Pánovej. Informujte, prosím, brata farára alebo sestru Bunčákovú.

Zároveň vyzývame všetkých bratov a sestry, ktorí cítia povolanie diakonickej služby a chceli by sa zúčastňovať pastorálnych návštev v nemocniciach a domácnostiach, aby sa prihlásili u sestry Bunčákovej.

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku. Začiatok besiedky je o 10:00 a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Vyučovanie náboženstva na školách

Upozorňujeme, že vyučovanie náboženstva prebieha okrem farského úradu aj na ZŠ Ostredková a ZŠ Drieňová. V prípade záujmu môžete svoje deti navštevujúce uvedené školy na toto vyučovanie prihlásiť.

– Dôležitý oznam –

Prihlásenie detí na vyučovanie náboženstva

a konfirmačnú prípravu

Vyzývame všetkých rodičov a starých rodičov, aby svoje deti prihlásili na vyučovanie náboženstva na farskom úrade. (Vyučovanie prebieha v utorok o 16:30). Podobne môžu rodičia  prihlásiť deti vo veku od 12 rokov a viac na konfirmačné vyučovanie (utorok 17:00).

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18.00 v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Udalosti v uplynulom období

v  Dňa 4. októbra sme si na Hlavných službách Božích pripomenuli nedožitých deväťdesiat rokov nášho dlhoročného zborového farára Thb. Vladimíra Kubovčáka.

Dávame do pozornosti

v  Pozývame vás na stretnutie SEŽ, ktoré sa bude konať dňa 8.11.2009 o 15 00 hod. na Legionárskej ul. Na tému „Pôjdem za Tebou, ale…“ bude hovoriť s. farárka Erika Hlačoková.
Všetkých srdečne pozývame.

v  Veľký zbor donských kozákov so slovenskými hosťami vystúpi na koncerte „Vianočný spev pre život“ vo Veľkom ev. kostole v 3. adventnú nedeľu, 13.12.2009 o 17.00 h. Najlacnejšie vstupenky na koncert sú v predaji do 12.11. v kníhkupectvách Jonatán a Reformata a na www.ticketportal.sk.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 9. do 30. 9. 2009

Cirkevný príspevok

80,00

Milodary – zbierka

200,00

Ofery

175,52

Knihy, časopisy

30,23

Mládež – milodary

9,18

Preplatok SPP

1,71

Príjmy spolu:

496,64

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok 16:30 – 18:00
Utorok 10:00 – 12:00 16:30 – 18:00
Streda 10:00 – 12:00 17:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 10:00* 16:30 – 17:00*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Comments are closed.