Informačný list September 2019

September 2019

 Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Preto keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím: Majú svoju odmenu! Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica,  aby tvoja almužna zostala v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju odmenu.  Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. (Mt 6, 1 – 6)

Rozpis služieb Božích

  1. 9. XII. nedeľa po Trojici – požehnanie detí
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
  1. 9. XIII. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
  1. 9. XIV. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00
  1. 9. XV. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

  • požehnanie detí, žiakov a študentov

Na začiatku školského roku bude v rámci hlavných služieb Božích požehnanie našich najmenších ako aj žiakov a študujúcu mládež.

 

  • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 

  • vyučovanie náboženstva na školách

Od septembra postupne začne výučba náboženstva na základných a stredných školách na ktorých prebiehala aj v minulých rokoch.

 

  • konfirmačná výučba na fare

Rodičia môžu predbežne prihlásiť svoje deti osobne, telefonicky alebo emailom. Stretávať sa začneme po polovici septembra v piatky od 16.00V druhej polovici septembra bude pokračovať aj vyučovanie konfirmandov (druhákov) v piatok o 16.30.

 

  • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2019 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý obdobie —

 

Výdavky (základný prehľad)

BVS 51 ,28
Zakúpenie audiotechniky 309, 60
ZSE elektrina 89, 94
SPP 603,00
UPC 36, 90
Telefóny kredit 20, 00
Dištriktuálny príspevok 1132,08
Farba na opravu okien 14, 87
Poplatky TB 13, 00 Cestovné, pošta 2, 16

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 382, 09
Ofery za 1.polrok filiálka Most 167, 40
Cirkevný príspevok 255, 00
Milodary 2710, 00
Milodary – knihy, časopisy 26, 05
Zbierka na SZD Marta 70, 52
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 13, 50

 

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

—úradné hodiny na farskom úrade—

 

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 15:00 – 16:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

Krátke oznamy

NÁPADOVNÍK:

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

 

VÍKENDOVKA PRE SLUŽOBNÍKOV:

Od piatku 6. septembra do nedele 8. septembra bude prebiehať víkendovka v Častej určená pre pracovníkov s dorastom. Prihlasovanie a informácie nájdete na www.inside.sem.sk

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:15
Biblická hodina dospelých streda 16:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie konfirmačného dorastu piatok 17:00
Stretnutie „Porastu“ piatok 18:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.