Noc kostolov 2012

V piatok 1. júna 2012 sa aj v evanjelickom chráme Božom v Bratislave – Prievoze na Radničnom námestí 6. uskutoční Noc kostolov 2012. Začne sa o 17.50 hod. zvonením zvonov. O 18.00 budú večerné služby Božie po ktorých bude program pokračovať rôznymi aktivitami až do neskorých večerných hodín. Tento večer chceme venovať aj 85. výročiu posvätenia chrámu, ktoré si v tomto roku pripomíname. Všetkých srdečne pozývame.

Program Bratislava – Prievoz

15:50  – zvonenie

 

18:00  – privítanie , Večerné služby Božie

 

18:30  – prehliadka kostola – stručný výklad – zaujímavosti  a história

 

19:00 –  návšteva veže

 

19:30 –  činnosť evanjelickej diakónie

 

20:00 – prehliadka zaujímavostí z archívu

 

20:30 – symbolika v Prievozskom kostole

 

21:00 – hudobná polhodinka s organom

 

21:30 – evanjelickí básnici ( Smrek, Rúfus, Fričovský – úryvky z básní)

 

22:00 – rozdiely medzi kostolmi jednotlivých cirkví – beseda

 

 

Súbežne bude prebiehať aj nasledovný program:

 

– hudobný doprovod organa, resp. ozvučenie z CD

– detský program v detskom kútiku

– výstavka oltárnych rúch a starého zariadenia kostola

– vysvetlenie evanjelickej terminológie ako aj častých slovných omylov.

Comments are closed.