Noc kostolov 2013 v CZ Bratislava – Prievoz

 

 

Aj tento rok vás pozývame na Noc kostolov 2013 do Evanjelického a. v. kostola v Bratislave – Ružinove.  Podujatie začne zvonením o 18:00h a bude pokračovať ďalšími aktivitami.

 

 

Program Noci kostolov 24. mája 2013

v Evanjelickom a. v. chráme Božom na Radničnom námestí 6

 

 

18:00h           Zvonenie zvonov

18:05h           Prehliadka kostola

18:30h           Privítanie, stíšenie sa nad Božím slovom, modlitby

19:00h           Organový koncert

na organe hrá: Lenka Plajdičková

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Prelúdium a Fúga a-mol BWV 543

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Triová sonáta e mol / 3. časť

Alexander Pierre Francois Boely (1785 – 1858): Fantasia a Fúga B dur op, 18

19:30h           1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie

prednáška

20:00h           Prehliadka archívu

20:30h           Výstup do veže

21:00h           Organový koncert

 

 

na organe hrá: Stanislav Tichý

John Stanley (1713 – 1786): Voluntary G dur, op.7, č.9

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Air D dur, BWV 1068/2

Miro Bázlik (*1931): Suita III D dur zo zbierky Procantorum

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): O Mensch, bewein‘ dein‘ Sünde Gross, BWV 622

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Toccata d mol, BWV 565

 

21:30h           Informácie o živote a službe Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava – Prievoz a Stanici zborovej diakonie MARTA

22:00h           Premietanie Ekumenických služieb Božích a fotiek konaných pri príležitosti ukončenie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 20. januára 2013

 

 

 

Súbežne bude zabezpečený aj program pre deti v detskom kútiku, taktiež bude možné pozrieť si oltárne rúcha a staré zariadenie kostola alebo zakúpiť si kresťanskú literatúru.

 

 

 

 

Srdečne vás pozývame!

Comments are closed.