Oznámenie o realizácii grantu

„Projekt osvetlenia fasády chrámu Božieho“

 

bol financovaný z rozpočtu mestskej časti

Ružinov formou grantu pre r.2011

 

 

Comments are closed.