Projekt „Gobelín k 500. výročiu Reformácie“

Projekt predstavuje umelecké dielo, ktoré bude dôstojnou formou pripomenutia vzor-koberec významného výročia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v roku 2017. Ide o gobelín, resp. tapisériu, ktorú vytvoria sestry v evanjelických a. v. cirkevných zboroch na Slovensku (i ďalší dobrovoľníci) formou gobelínovej výšivky podľa umeleckej predlohy osvedčenej autorky obrazov s religióznou tematikou prof. Jany Krivošovej.

Cieľom projektu je umožniť ženám na Slovensku, aby sa aktívne podieľali na vytvorení spoločného diela, posilniť tak cirkevnú súdržnosť a zvýšiť informovanosť o dejinách reformačného hnutia na území Slovenskej republiky od jeho začiatku po súčasnosť.

Projekt bol oficiálne predstavený na zasadnutí rozšíreného výboru SEŽ v Liptovskom Trnovci 12. marca 2011 a po jeho schválení bola vytvorená Projektová komisia, ktorá riadi a kontroluje činnosti spojené s realizáciou Projektu v zložení: PhDr. Jana Kepplová (autorka projektu), prof. Jana Krivošová (umelecká autorka), Daniela Horínková – predsedníčka SEŽ (garant projektu) a Emília Fojtíková.

Gobelín bude pozostávať zo 14 panelov, na ktorých budú zobrazená významné udalosti, miesta a osobnosti z dejín Reformácie v Uhorsku a následných štátnych útvaroch na dnešnom území Slovenska. Jednotlivé panely budú pridelené do seniorátov, kde budú vyšívanie koordinovať vybrané, zaškolené ženy – vyšívačky. Do tejto chvíle prebehli dve školenia vyšívačiek v Liptovskom Trnovci: 26. – 27. októbra 2012 a 21. – 22. júna 2013.

O Projekt prejavili vážny záujem zástupkyne žien Svetového luteránskeho zväzu a Evanjelickej cirkvi v Nemecku a počítajú s jeho vystavením pri príležitosti osláv 500. výročia Reformácie. Z tohto dôvodu je potrebné počítať s vypracovaním katalógu ku Gobelínu nielen v slovenskom jazyku, ale aj s jeho prekladom do nemeckého a anglického jazyka. Prirodzene počítame aj s vystavením hotového kompletného diela na Slovensku. S ukončením diela sa počíta na prelome rokov 2016 – 2017.

Náš CZ, patriaci do Bratislavského seniorátu, sa podieľa na vyšívaní obrazu s názvom „Prešporské súdy“. Počas mesiaca september 2013 ste mali možnosť tento obraz vidieť v našom kostole. Koordinátorkou resp. zaškolenou vyšívačkou je naša spolusestra Jarmila Józsová, ktorá vás rada prijme vo svojom príbytku, kde budete môcť svojou zručnosťou prispieť pri realizácii na tomto umeleckom diele.

K tomu, aby bol tento Projekt dokončený, však potrebujeme aj Vašu pomoc pri získavaní finančných prostriedkov. Štartovací kapitál, ktorý sme dostali z Nemecka, sa nákupom priadze na vyšívanie minul. V tomto Projekte budeme ešte potrebovať peniaze na ďalšie školenia vyšívačiek, na materiál na podšitie obrazov a konečné zapracovanie okrajov, na vydanie sprievodného katalógu k obrazom v slovenčine, nemčine a angličtine, na preklady a na honorár pre umeleckú garantku. Je návrh – odporúčanie – zbierať po jednom eure na osobu, čo je snáď každému možné. Pokladnička je umiestnená v našom kostole na stole pod vežou. Za všetky vaše príspevky vám vopred ďakujeme!

Viac o tomto Projekte a jednotlivých obrazoch sa dozviete, ak budete čítať Evanjelický posol spod Tatier J

Comments are closed.