Veľkonočné Služby Božie

Služby Božie v našom zbore

1. 4. 2012   6. pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa 

Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Nešporné služby Božie v Domove dôchodcov – Pažítková ulica 15:15
Večerné služby Božie 17:00

5. 4. 2012   Zelený štvrtok

Večerné služby Božie 17:00

6. 4. 2012   Veľký piatok

Hlavné služby Božie – pašiové – vo filiálke Most 9:00
Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Spoveď s Večerou Pánovou po HSB
Nešporné služby Božie s programom mládeže v Domove seniorov – Sklenárova ulica 15:00
Večerné služby Božie 17:00

8. 4. 2012   1. slávnosť veľkonočná

Slávnostné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

9. 4. 2012   2. slávnosť veľkonočná

Slávnostné služby Božie 10:00

15. 4. 2012   1. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

22. 4. 2012   2. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

29. 4. 2012   3. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou – slávnosť konfirmácie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

Comments are closed.