Zastupovanie v dňoch 31.5.-5.6.2011

Bratia a sestry,

 

v dňoch 31. 5. – 5. 6. 2011 sa zúčastníme 33. nemeckých evanjelických cirkevných dní (Kirchentag), v rámci ktorých sa uskutoční aj Stretnutie kresťanov šiestich národov v Drážďanoch.

 

V prípade pohrebu či inej mimoriadnej udalosti kontaktujte sestru zborovú farárku Mgr. Eriku Hlačokovú – 0918 828 191, 0903 021 593, e.hlacokova@gmail.com.

 

Ďakujeme,

Hajský

Germanová

Comments are closed.