Informačný list Apríl 2014

Zborová kronikaruza-bw

1. 2. – 28. 2. 2014

Pohreby: Mária Maierová

                Jana Beerová

               Milka Jančinová

               Jarmila Dugáčková

               Anna Kováčová

               Michal Nosáľ

               Miloš Hovorka

              

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava I.ročník piatok 15:45
Konfirmačná príprava II.ročník piatok 16:30
Biblická hodina dorastu a mládeže piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk        ecavprievoz@pobox.sk

                                                                                                                                                                                                  web: www.ecavprievoz.sk

 

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Apríl 2014

On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše,

ale aj za hriechy celého sveta.. 

                                                    (1J 2, 2)

Služby Božie v našom zbore

 

6. 4. 2014   Smrtná nedeľa

Pašiové služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 

13. 4. 2014  Kvetná nedeľa

Pašiové služby Božie 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

16. 4. 2014  pôstna biblická hodina

V Zborovom dome 18:00

 

17. 4. 2014  Zelený štvrtok

Večerné služby Božie s Večerou Pánovou 17:00

 

18. 4. 2014  Veľký piatok

Pašiové služby Božie – po skončení Večera Pánova 10:00
Služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 15:00
Večerné služby Božie 17:00

 

20. 4. 2014  1. slávnosť veľkonočná

Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Služby Božie s Večerou Pánovou vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

21. 4. 2014  2. slávnosť veľkonočná

Hlavné služby Božie 10:00

 

27. 4. 2014  1. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 

marta szd – 2% z dane

Svojimi 2% z dane môžete prispieť na činnosť našej stanice zborovej diakonie MARTA. Tlačivá sa nachádzajú na stole pri východe z chrámu Božieho – pod nástenkami. Je to jeden z možných príjmov na činnosť tohto účelového zariadenia.

 

prievozský piatkový podvečer – veľká noc

V mesiaci apríl pripravujeme program spojený s prípravou na Veľkú Noc. Stretneme sa v piatok 4. Apríla o 17:30 v zborovom dome.

 

kostolnícke miesto

Bratia a sestry, po odchode br. kostolníka, sa stále nenašiel nikto, kto by bol ochotný túto službu konať. Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Ďakujeme.

 

projekt gobelín

Náš cirkevný zbor sa zapojil do projektu Gobelín. O tomto projekte získate informácie zo samostatného papiera, ktorý nájdete pri nástenkách chrámu Božieho – koordinátorkou za náš cirkevný zbor je se. Jarmila Józsová.

 

 

— Dávame do pozornosti —

                     Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 2. do 28. 2. 2014

Elektrina – ZD 92, 55
Nedoplatok SPP 27, 82
Voda december 2013 46, 80
Voda január 2014 46, 80
SPP 447, 00
UPC 31, 85
Komunálny odpad 26, 54
Občerstvenie (večer duchovnej hudby) 13, 58
Kvety do chrámu 11, 72
Kniha účtovníctva a iné 11, 63

Príjmy – obdobie od 1. 2. do 28. 2. 2014

Ofery 278, 60
Cirkevný príspevok 525, 00
Milodary 1100, 00
Knihy, časopisy 32, 62
Zbierka na SZD MARTA 222, 00
Zbierka na mládež 15, 00
Preplatok BVS za rok 2013 184, 88
SPP preplatok za rok 2013 1543, 46

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

   Ochotného darcu miluje Boh

 

Úradné hodiny na farskom úrade

 

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   14:00 – 15:30
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.