Informačný list August 2013

Zborová kronika

1. 6. – 30. 6. 2013

Krst:                            Nela Molnárová

Liliane Lubelan (krst v CZ Tomášovce)

Leon Lubelan (krst v CZ Tomášovce)

Pohreb:                       Ján Mikláš

Viera Profantová

Ján Zelina

Božena Gregáňová rodená Holecová

Viera Boroňová rodená Smiková

Pán nech potešuje skormútených pozostalých!

 

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Pastorálne poradenstvo*    
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*    

* v prípade záujmu ohláseného vopred podľa dohody

 

Kontakty

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné námestie 2, 821 05 Bratislava

(pevná linka) 02/20 79 57 70

(telekom) 0904  401 095       (o2) 0904  844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 prievoz@ecav.sk   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261/1100

 

 

August 2013

Bezbožne získané poklady neosožia, ale spravodlivosť vytrháva zo smrti.

(Pr 10, 2)

 

 

Služby Božie v našom zbore

 

 

4. 8. 2013   10. nedeľa po Svätej Trojici – Kajúca nedeľa

Hlavné služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

11. 8. 2013   11. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

18. 8. 2013   12. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

25. 8. 2013   13. nedeľa po Svätej Trojici –

– Pamiatka posvätenia chrámu

Hlavné služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou – občerstvenie po službách Božích 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

 

Poďakovania

• Ďakujeme všetkým ochotným sestrám a bratom, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu denného letného biblického tábora. Tábor prebiehal prvý júlový týždeň v priestoroch zborového domu a kostola a zúčastnilo sa ho 20 detí.

• Tiež srdečne ďakujeme bratovi Mlynárikovi a jeho synovi Tomášovi, ktorí od 15. júla realizujú práce súvisiace s 1. etapou prestavby zborového domu.

 

Prosby

• Bratia a sestry, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc. Radi by sme slúžili menej mobilným členom CZ, ktorí chcú navštíviť služby Božie, ale žiaľ do chrámu nevedia prísť sami. Išlo by o službu dovozu a odvozu na služby Božie. Tí z vás, ktorí môžete našim bratom a sestrám takto poslúžiť, prihláste sa na farskom úrade.

• Taktiež hľadáme ochotných bratov a sestry, ktorí by navštevovali obyvateľov v domovoch dôchodcov na území nášho CZ. Ak pre túto službu cítite povolanie, prihláste sa na farskom úrade.

 

Letný biblický tábor

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť vaše ratolesti do týždňového letného biblického tábora, ktorý organizuje CZ Beckov v dňoch 25. – 31. 8. 2013. Tento tábor je určený pre deti od 7 do 14 rokov a bude sa konať v Trenčianskom Jastrabí. Prihlášky a ďalšie informácie vám dá sestra farárka.

 

— Dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2012 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5 € na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru 10 €.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 6. do 30. 6. 2013

Plyn (1. 6. – 30. 6. 2013)

480, 00

Elektrina (1. 6. – 30. 6. 2013) – zborový dom

68, 03

Vodné, stočné (6. 5. – 5. 6. 2013)

65, 83
Komunálny odpad (1. 5. – 31. 5. 2013) 26, 54
UPC – pevná linka, internet (3. 6. – 2. 7. 2013) 30, 80
Dištriktuálny príspevok za rok 2013 1. 098, 16
Olej do sviečok 11, 97
Výdavky spolu: 1. 781, 33

Príjmy – obdobie od 1. 6. do 30. 6. 2013

Ofery 403, 06
Ofery za 1. polrok 2013 – Most pri Bratislave 183, 16
Cirkevný príspevok 240, 00
Milodary 1.120, 00
Knihy, časopisy 25, 40
Zbierka na mládež a denný letný biblický tábor 60, 70
Príjmy spolu: 2. 032, 32

        Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

            – Ochotného darcu miluje Boh. –

 

                               Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok

 

 

Utorok

10:00 – 12:00

 

Streda

 

16:00 – 18:00

Štvrtok

10:00 – 12:00

 

Piatok

 

 

Sobota

 

 

Nedeľa

9:30 – 9:55*

16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.