Informačný list September 2013

Zborová kronika

1. 7. – 31. 7. 2013

Pohreb:                       Judita Gschwengová rodená Soroková

Margita Pavlisová rodená Súkeníková

Anna Kráľová rodená Rišiaňová

Zuzana Ilavská

Alžbeta Lavrovičová rodená Záhorcová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých!

 

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Biblická hodina dospelých streda 18:00
Pastorálne poradenstvo*
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*

* v prípade záujmu ohláseného vopred podľa dohody

 

 

 

Kontakty

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné námestie 2, 821 05 Bratislava

(pevná linka) 02/20 79 57 70

(telekom) 0904  401 095       (o2) 0904  844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 prievoz@ecav.sk     web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261/1100

 

September 2013

Na chodníku spravodlivosti je život, ale cesta odpadnutia vedie k smrti.

(Pr 12, 28)

Služby Božie v našom zbore

 

1. 9. 2013   14. nedeľa po Svätej Trojici – Začiatok školského roka

Hlavné služby Božie s požehnaním detí 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Stretnutie SEŽ Veľkej Bratislavy spojené s občerstvením 15:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 8. 9. 2013   15. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – občerstvenie po službách Božích 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov na sklenárovej ulici 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

15. 9. 2013   16. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

22. 9. 2013   17. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov na sklenárovej ulici 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

29. 9. 2013   18. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

Stretnutie SEŽ Veľkej Bratislavy

Stretnutie SEŽ Veľkej Bratislavy sa bude konať 1. septembra 2013 o 15:00h v našom kostole. Prednášať na tému „Gobelín k 500. výročiu Reformácie“ bude sestra Jarmila Józsová. Srdečne pozývame na prvé po prázdninové stretnutie!

Pozvania

Bratia a sestry, po dovolenkovom období Vás opäť srdečne pozývame

na pravidelné aktivity, ktoré sa budú konať počas týždňa.

Detská besiedka

Všetky deti vo veku od 3 do 12 rokov pozývame od 8. septembra 2013 na Detskú besiedku do zborového domu. Detská besiedka prebieha súbežne so službami Božími.

Biblická hodina dospelých

Každú stredu, mimo sviatkov, prebieha od 18:00h v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Božieho slova a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti

Biblická hodina dorastu a mládeže

Budúcich i tých minulých konfirmandov pozývame na biblické hodiny dorastu resp. mládeže. Termín bude spresnený v priebehu septembra.

Konfirmačná príprava

Milí rodičia a starí rodičia, oznamujeme Vám, že v mesiaci september 2013 môžete svoje deti a vnúčatá vo veku 12 rokov prihlasovať na konfirmačnú prípravu. Táto bude prebiehať od októbra 2013. Termín stretnutí bude oznámený v októbrovom infoliste.

Prosby

• Bratia a sestry, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc. Radi by sme slúžili menej mobilným členom CZ, ktorí chcú navštíviť služby Božie, ale žiaľ do chrámu nevedia prísť sami. Išlo by o službu dovozu a odvozu na služby Božie. Tí z vás, ktorí môžete našim bratom a sestrám takto poslúžiť, prihláste sa na farskom úrade.

• Taktiež hľadáme ochotných bratov a sestry, ktorí by navštevovali obyvateľov v domovoch dôchodcov na území nášho CZ. Ak pre túto službu cítite povolanie, prihláste sa na farskom úrade.

 

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2013 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5 € na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru 10 €.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 7. do 31. 7. 2013

Plyn (1. 7. – 31. 7. 2013)

480, 00

Elektrina (1. 7. – 31. 7. 2013) – zborový dom

68, 03

Elektrina (1. 7 – 30. 11. 2013) – kostol

283, 14

Vodné, stočné (6. 6. – 5. 7. 2013)

65, 83
Komunálny odpad (1. 6. – 30. 6. 2013) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 7. – 2. 8. 2013) 31, 05
Tranoscius (Aktuálne znenie CPP) 8, 96
Benzín do kosačky 13, 07
Sklo na strešné okno Velux 33, 40
Materiál na prestavbu 411, 93
Výdavky spolu:  1.416, 65

Príjmy – obdobie od 1. 7. do 31. 7. 2013

Ofery 291, 75
Cirkevný príspevok 150, 00
Milodary 360, 00
Knihy, časopisy 17, 00
Ofera pre mládež 13, 50
Príjmy spolu: 832, 25

        Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

                – Ochotného darcu miluje Boh. –

 

                                 Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok

 

 

Utorok

10:00 – 12:00

 

Streda

 

16:00 – 18:00

Štvrtok

10:00 – 12:00

 

Piatok

 

 

Sobota

 

 

Nedeľa

9:30 – 9:55*

16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť infolist

 

Comments are closed.