Informačný list August 2015

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 30. 6. 2015

 

Pohreby:       Šarlota Katonová, rod. Pajenská

Eva Bunčáková, rod. Nebeská

Jozef Schneider

                       Július Orech

 

 

Krsty:            Sofia Laura Petranová

                        Andreas Adam Petran

                        Agáta Slávka Magálová

                        Matej Kišš

Anabela Mária Novotná

Jana Hološková

Samuel Diliancz

Šimon Richtr

 

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Stretnutie dorastu* piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095   02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk – ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 • August 2015

 

Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila! On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným. Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, lebo dal si mi múdrosť a silu.  

(Dan 2, 20-23a)

 

 1. 8. 9. nedeľa po Svätej Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. 10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. 11. nedeľa po Svätej Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. 12. nedeľa po Svätej Trojici – pamiatka posvätenia chrámu
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. 13. nedeľa po Svätej Trojici
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

— oznamy —

 • voľné miesta v iii. ročníku na ezš palisády

Milí rodičia, starí rodičia, ak máte doma tretiaka, tretiačku na základnej škole a uvažujete o zmene školy: Evanjelická základná škola, Palisády 57 v Bratislave má v triede tretiakov (v budúcom školskom roku 2015/16 štvrtákov) voľné miesta. V triede je teraz 13 detí. Škola funguje na kresťanských princípoch. V rámci vyučovania majú deti 2x do týždňa Evanjelické náboženstvo, 3x do týždňa Anglický jazyk. Po vyučovaní môžu deti navštevovať krúžky: Veda nás baví, Výtvarný ateliér, Florbal, hudobné nástroje a spev v neďalekej ZUŠ na Panenskej ul. Kontakt: 02/ 52 96 73 89 0911/ 913 667 www.evlyceum.sk

 • kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 • inside tábor

V dňoch 16. – 23. augusta bude letný INSIDE tábor na Planinke pri Dechticiach pre deti vo veku 12 – 17 rokov. Cena 85 Eur,-

 • — dávame do pozornosti —

         Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 a 2015 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky – obdobie od 1. 6. do 30. 6. 2015

SPP 409, 00
UPC 33, 60
Komunálny odpad 26, 54
BVS voda 44, 58
ZSE elektrina 101, 40
Poplatok za balík TB 3, 50
Predplatné EPST 156, 00
Cestovné ZSSK 33, 06
Zásobník na nápoje do ZD 16, 70
Kvety na oltár 3, 98
Dobitie kreditu 10, 00
Svedectvá o krste 9, 00
Potraviny a materiál na DBT 2015 (prvá časť) 66, 22
Kľúč od ZD 7, 30
Šetrič vody + hadica 14, 70

Príjmy – za rovnaké obdobie

Ofery 242, 19
Cirkevný príspevok 230, 00
Milodary 1110, 00
Ofery 1. polrok – filiálka Most 193, 70
Knihy, časopisy 20, 20
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 40, 00

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

 

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Informačný list August 2015

Comments are closed.