Informačný list Február 2013

Zborová kronika

1. 12. – 31. 12. 2012

 

Krst:                            Kryštof Šabján

 

Pohreb:                       Robert Mikšík

Božena Švihranová rodená Káhuňová                                               Oskár Drška

Milan Hvoždara

 

Pán nech potešuje skormútených pozostalých!

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava piatok 16:15
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo*
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*

* v prípade záujmu ohláseného vopred podľa dohody

 

Kontakty

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné námestie 2, 821 05 Bratislava

(pevná linka) 02/20 79 57 70

(telekom) 0904  401 095       (o2) 0904  844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 prievoz@ecav.sk    web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261/1100

 

Február 2013

Hľaď teda, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo tmou.

 (L 11, 35)

 

Služby Božie v našom zbore

 

3. 2. 2013   Nedeľa po Deviatniku

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

10. 2. 2013   Predpôstna nedeľa

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

17. 2. 2013   1. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

24. 2. 2013   2. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

 

Stretnutie SEŽ

Všetkých srdečne pozývame na stretnutie SEŽ, ktoré sa bude konať 3. februára 2013 o 15:00h na Legionárskej ulici č. 6. Na tému „Boží ľud v modernom svete“ bude hovoriť sestra farárka Zuzana Kolárovská.

 

Zmena zborových telefónnych čísiel 

Bratia a sestry, dávame do vašej pozornosti zmenu telefónnych čísel. Na základe uznesenia zborového presbyterstva od 19. januára 2013 už nie sú k dispozícii telefónne čísla: 0917 532 343, 0911 401 095 a 0917 878 598. V platnosti naďalej zostávajú tieto telefónne čísla:

02/20 79 57 70   (pevná linka UPC),

0904 401 095   (mobilný operátor telekom) – zborový farár,

0904 844 103   (mobilný operátor o2) – námestná farárka.

 

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí podali pomocnú ruku pri príprave a zdarnom priebehu Ekumenických služieb Božích.

           

— Dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2012 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5 € na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru 10 €.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 12. do 31. 12. 2012

Plyn (1. 12. 2012 – 18. 1. 2013)

492, 00
Komunálny odpad (1. 11. – 30. 11. 2012) 26, 54
UPC – pevná linka, internet (3. 12. 2012 – 2. 1. 2013) 39, 88
Orange (20. 11. – 19. 12. 2012) 23, 94
Telekom (22. 10. – 21. 11. 2012) 20, 16
Jack kolík k mikrofónu 2, 29
Kábel k mikrofónu 11, 90
Baterka do mikrofónu 5, 54
Materiál k vianočnej výzdobe 25, 97
Vianočná výzdoba 59, 47
Mikulášske balíčky pre deti 82, 79
Mazivo na zvony 8, 91
Predplatné EPST 10 ks (1. polrok 2013) 124, 80
Evanjelické spevníky 39, 50
Povinná ofera – Generálna podporoveň 65, 80
Výdavky spolu: 1. 029, 49

Príjmy – obdobie od 1. 12. do 31. 12. 2012

Ofery 1. 299, 93
Ofery – Most pri Bratislave (august – december 2012) 143, 40
Cirkevný príspevok 600, 00
Milodary 1. 370, 00
Knihy, časopisy 190, 89
Príjmy spolu: 3. 604, 22

            Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh. –

 

                          Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť Informačný list Február 2013

Comments are closed.