Informačný list Január 2011

Zborová kronika

1. 11. – 30. 11. 2010

Krsty:                        Leonard Grunsky

Pohreby:                   Helena Liedlová, r. Petrášová

Ľubica Dingová, r. Gavorová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.


Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 18:00
Vyučovanie katechumenov utorok 18:00
Vyučovanie konfirmandov utorok 18:00
Biblická hodina mládeže utorok 18:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Január 2011

Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom!

( R 12, 21)

Služby Božie v našom zbore

6. 1. 2011    Zjavenie Krista Pána mudrcom – Epifánia

Hlavné služby Božie 10:00

9. 1. 2011   1. nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie – pohostenie po službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova

ulica

14:00
Večerné služby Božie 17:00

16. 1. 2011   2. nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

23. 1. 2011   3. nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova

ulica

14:00
Večerné služby Božie 17:00

30. 1. 2011   4. nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

— Dôležité oznamy —

Stretnutie SEŽ sa bude konať 9. 1. 2011 o 15:00 h v zborovej sieni na Legionárskej ulici č. 6. Na tému „Budúcnosť určuje to, čo naše deti učíme dnes“ bude hovoriť brat farár M. Šefranko. Srdečne pozývame!

Prípravný seminár k Svetovému dňu modlitieb 2011 na tému „Koľko máte chlebov?“ sa bude konať 22. 1. 2011 v modlitebni Cirkvi bratskej (Cukrová ulica 4, Bratislava). Tí z vás, ktorí máte záujem zúčastniť sa, prihláste sa u sestry Evy Klepáčovej 0903 328 182 alebo Kvety Halačiovej 0907 865 054.

— Oznamy —

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18:00h v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Detská besiedka

Všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov pozývame na Detskú besiedku. Začiatok Detskej besiedky je o 10:00h v zborovom dome a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Povolanie k diakonickej službe

Vyzývame bratov a sestry, ktorí cítia povolanie diakonickej služby a chceli by sa zúčastnovať pastorálnych návštev v nemocniciach alebo v domácnostiach, aby sa prihlásili u duchovných CZ.

Návštevy chorých a prisluhovanie Večere Pánovej

Radi by sme vás upozornili na možnosť vykonávania návštev chorých a osamotených členov cirkevného zboru v nemocniciach, v domovoch seniorov alebo v domácnostiach. Budeme radi, ak nás budete informovať o tom, že niektorý z členov zboru je chorý a je možné ho navštíviť, poprípade si žiada prislúžiť sviatosť Večere Pánovej. Informujte prosím brata farára alebo sestru farárku.

— Dávame do pozornosti —

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30h do 9:55h a aj po skončení Služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar, priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných Služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorí ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2010 (prípadne za predchádzajúce roky), že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 11. do 30. 11. 2010

Cirkevný príspevok 220,00
Ofery 441,82
Knihy, časopisy 117,35
Milodary 545,00
Príjmy spolu: 1324,17

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok
Utorok 9:00 – 11:00
Streda 17:00 – 18:00
Štvrtok 9:00 – 10:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť infolist

Comments are closed.