Informačný list Júl 2011

Zborová kronika

1. 5. – 31. 5. 2011

 

 

Krsty:                         Ela Micháleková

 

Konfirmácia:             Mária Bertóková

Ondrej Paška

Andrej Pišút

Martina Šišláková

 

Pohreby:                    Martin Machán

Milina Ivaničová r. Pálenkášová

Ján Oravec

Estera Mogyorosiová r. Faboková

Viera Jassimová r. Ciranová

Leopold Huttkay

Elena Kotesová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Pastorálne poradenstvo a príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* streda 18:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

 

Júl 2011

Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním!

 (Ž 100, 1 – 2)

 

 

Služby Božie v našom zbore

 

3. 7. 2011   2. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

 

5. 7. 2011   Sviatok vierozvestcov Cyrila a Metoda

         a majstra Jána Husa

Hlavné služby Božie 10:00

 

10. 7. 2011   3. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

17. 7. 2011   4. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

24. 7. 2011   5. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

 

31. 7. 2011   6. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

v   Letný Biblický Tábor

Milí rodičia, aj v lete 2011 chceme spolu s Vašimi deťmi absolvovať Letný biblický tábor. Budeme ho organizovať spolu s CZ ECAV na Slovenku Beckov rovnako ako minulý rok. Veríme, že sa k nám pridajú i ďalšie deti. Tábor sa bude konať od 21. do 27. augusta 2011 v Brezovej pod Bradlom, rekreačné stredisko Matejková. Prosíme, aby ste svoje deti prihlasovali na farskom úrade.

Ďalšie informácie budeme postupne zverejňovať v oznamoch a nájdete ich aj na nástenkách v chráme Božom.

v   Zbierka Na Rekonštrukciu Kotolne

Prosíme ochotných bratov a sestry, ktorým to finančné možnosti dovolia, aby prispeli na plánovanú rekonštrukciu kotolne. Rekonštrukciou chceme znížiť pravidelné mesačné výdavky CZ za plyn.

v   Kostolnícke Miesto

Bratia a sestry, po odchode sestry kostolníčky zo zdravotných dôvodov, sa stále nenašiel nikto, kto by bol ochotný túto službu konať. Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Ďakujeme!

v   Služby Božie Na Branči

CZ Sobotište a VMV ZD ECAV na Slovensku pozýva na Služby Božie na Branči, ktoré sa budú konať 5. 7. 2011 o 10:00h. Slávnostným slova Božieho kazateľom bude dôstojný brat biskup VD ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol.

v   Zmena

Oznamujeme, že od septembra príde k zmene – výmene konania Služieb Božích vo filiálke Most pri Bratislave a v Domove seniorov na Sklenárovej ulici. Nešporné služby Bože vo filiálke sa budú konať v 2. a 4. nedeľu v mesiaci a v Domove seniorov v 1. a 3. nedeľu v mesiaci. K tejto zmene dochádza z dôvodu stretnutí SEŽ, ktoré bývajú v prvú nedeľu v mesiaci. Týchto stretnutí by sme sa radi zúčastňovali. Verím, že túto zmenu prijmete s porozumením.

v   Podnájom

Brat Stanislav Janičkovič hľadá pre seba podnájom za kresťanské nájomné. Môžete sa mu ozvať na uvedené kontakty:

tel.: 0903 446 267 alebo email: stano.janickovic@gmail.com.

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2010 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 5. do 31. 5. 2011

Plyn 584, 00
Elektrina 99, 25
Vodné, stočné 55, 29
UPC – pevná linka, internet 40, 91
Orange 27, 55
T – Mobile 20, 46
Komunálny odpad 26, 54
Geodetické práce 126, 50
Papier do tlačiarne 4, 35
Poštovné 2, 30
Cestovné – Seniorátna pastorálna konferencia 2, 93
Biblická olympiáda 10, 00
Konfirmačná víkendovka v Častej 30, 00
Občerstvenie na Galaparty 127, 77
TRANOSCIUS – predplatné EPST na 2. polrok 2011 124, 80
Výdavky spolu: 1282, 65

 

Príjmy – obdobie od 1. 5. do 31. 5. 2011

Ofery 262, 74
Cirkevný príspevok 555, 00
Milodary 945, 00
Knihy, časopisy 18, 27
Príjmy spolu: 1781, 01

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade
Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť Informačný list Júl 2011

Comments are closed.