Informačný list Júl 2016

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 31. 5. 2016

   Pohreby:    Dana Voržáčková

Miroslav Boďa

Alžbeta Feriancová

Viera Žiláková

Elena Trebichavská

Alžbeta Asztalošová

Ján Ochodnický

   Krsty:         Marián Kevický

Andrea Horváthová

Max Všíček

Lina Vašíčková

Miriam Bartošová (vstup do cirkvi)

  Konfirmácia:

Ivana Pišútová, Barbora Lehotská, Igor Masár, Karolína Masárová, Lukáš Mega, Matúš Moťovský, Daniela Drobná

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou  
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou  

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                       web: www.ecavprievoz.sk

 

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

 • Júl 2016

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj! Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália.  Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu! Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň, a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione.

Rozpis služieb Božích

 

 1. 7. VI. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. Cyrila a Metoda
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 6. Majstra Jána Husa
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. VII. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. VIII. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. IX. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. X. nedeľa po Trojici – Kajúcna nedeľa
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

 • letné aktivity pre deti, dorast a mládež
 1. a 4.7.CELODENNÁ BESIEDKA: hry a oddych pre deti.

6-8.7.SÚSTREDENIE SPEVOKOLU SERAFÍN pestrá trojdňovka zameraná na rozvoj umeleckých talentov.

11.-15.7.NASLEDOVNÍK (téma: život apoštola Petra) celotýždňový program formou denného tábora plný aktivít, súťaží, hier, umenia, športu a prekvapenie.

14.-21.8.INSIDE tábor pre dorast v zariadení Planinka pri Dechticiach (TT)

22.-27.8 PORAST TOUR – starší dorast a mládež. Česká republika – Orlické hory.

 • vyučovanie náboženstva na školách

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť deti na vyučovanie náboženstva priamo na škole. Vyučujeme na týchto školách: ZŠ Drieňová, ZŠ Ostredková, ZŠ Mierová, ZŠ Podzáhradná, ZŠ Košická, ZŠ Kulíškova, Gymnázium Metodová, Gymnázium Novohradská. Okrem toho prebieha aj vyučovanie na farskom úrade. Môžete žiadať v súčinnosti s br. farárom o vyučovanie aj na tu neuvedených školách.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 • nápadovník

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2015, 2016 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

 

Výdavky (základný prehľad) za marec

Komunálny odpad 26, 54
BVS voda 53, 50
ZSE elektrina 101, 40
SPP 600,00
UPC 33,60
Rolety na okná 2x 39,98
Vyhotovenie kuchyne v bloku C 2081,00
Administratíva, technický materiál (súhrnne) 29, 57
Cestovné, poplatky (súhrnne) 33,98

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 293, 34  
Cirkevný príspevok 170,00  
Milodary 3036,00  
Knihy, časopisy 69,20  
Zbierka na SZD Marta 226,20  
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 40,03  

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy vyučovanie náboženstva na ZŠ
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota   Kazuálie podľa dohody
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

Stiahnuť Informačný list Júl 2016

Comments are closed.