Informačný list Jún 2019

Jún 2019

             Potom vošli do Kafarnaumu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákonníci. V ich synagóge bol práve človek posadnutý nečistým duchom, ktorý vykríkol takto: Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží! Ale Ježiš mu pohrozil: Mlč a vyjdi z neho! I zatriasol ním ten nečistý duch, a zvolajúc silným hlasom, vyšiel z neho. Všetci užasli a hádali sa medzi sebou hovoriac: Čo je toto? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje, a poslúchajú Ho! A hneď sa rozniesla zvesť o Ňom všade po celom okolí galilejskom. (Mk 1, 21-38)

 

Rozpis služieb Božích

 

  1. 6. nedeľa po Vstúpení
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 6. I. slávnosť svätodušná
Slávnostné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 6. II. slávnosť svätodušná (pondelok)
Hlavné služby Božie 10:00

 

  1. 6. nedeľa Svätej Trojice, Deň otcov
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 6. I. Nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 6. I. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

  • noc kostolov 2019

Aj z tohto miesta chceme poďakovať všetkým ochotným sestrám, ktoré pripravili toto podujatie. Ďakujeme aj všetkým sobotným brigádnikom.

 

  • tábor nasledovník – po stopách reformácie

V dňoch 22. až 26. júla organizujeme detský a dorastový zájazdový tábor v Nemecku. Bližšie a podrobnejšie informácie získate pri prihlásení u br. farára.

 

  • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 

  • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2019 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

BVS 51 ,28
Poplatky za INSIDE víkendovku 90, 00
ZSE elektrina 89, 94
SPP 603,00
UPC 36, 90
Zemina a WC potreby 20, 11
Strava a pohostenie (Duchovná pieseň-sen. kolo) 91, 08
Daň z nehnuteľnosti (Bratislava) 557, 55
Materiál pri reparácii okien 51, 28
Kino pre deti z biblickej olympiády 2019 78, 77
Poplatky TB 10, 00 Cestovné, pošta 1, 62

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 920, 30
Cirkevný príspevok 175, 00
Milodary 451, 00
Milodary – knihy, časopisy 50, 35
Zbierka na SZD Marta 185, 30
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 55, 90

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 15:00 – 16:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Krátke oznamy

NÁPADOVNÍK:

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

INSIDE TÁBOR:

Bude v dňoch 11. až 18. augusta v stredisku Planinka pri Dechticiach (okres Trnava). Je určený pre deti od 12 do 18 rokov. Výnimky sú možné.

LETNÝ TÁBOR V ČECHÁCH:

Tzv. Porast Summer Tour bude tento rok v Orlických horách 21. až 25. augusta.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:15
Biblická hodina dospelých streda 16:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:00
Stretnutie konfirmačného dorastu piatok 16:45
Stretnutie „Porastu“ piatok 18:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.