Informačný list Máj 2010

Zborová kronika

1. 3. – 31. 3. 2010

Krsty: Alexandra Šaušová

Pohreby: Milan Vydarený

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 16:30
Vyučovanie katechumenov utorok 17:15
Vyučovanie konfirmandov utorok 17:45
Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 18:30

Biblická hodina mládeže

utorok 19:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00

Konfirmačný dorast*

štvrtok 17:00
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00
  • V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Máj 2010

V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.

(1J 4, 10)

Služby Božie v našom zbore

2. 5. 2010   4. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

9. 5. 2010   5. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie – slávnosť konfirmácie – večera Pánova 10:00
Večerné služby Božie 17:00

13. 5. 2010   Vstúpenie Krista Pána na nebo

Večerné služby Božie 17:00

16. 5. 2010   nedeľa po Vstúpení

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

23. 5. 2010   1. slávnosť svätodušná

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Nešporné služby Božie v Domove dôchodcov – Pažítková ulica 15:15
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

24. 5. 2010   2. slávnosť svätodušná

Hlavné služby Božie 10:00

30. 5. 2010  Svätá Trojica

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

Rozlúčka s bratom zborovým kantorom Kolomanom Timom

Vo štvrtok 22. 4. 2010 sme na poslednej ceste odprevadili nášho brata zborového kantora Kolomana Timu, ktorého si spomedzi nás k sebe povolal Pán života a smrti 17. 4. 2010.

Slávnosť konfirmácie

Dňa 9. 5. 2010 bude v našom CZ v rámci hlavných služieb Božích slávnosť konfirmácie s prisluhovaním večere Pánovej.

Kirchentag

V dňoch 12. až 16. 5. 2010 sa bude konať 2. ekumenický Kirchentag v Mníchove. Tohto stretnutia sa zúčastnia obaja duchovní CZ. V čase ich neprítomnosti sa v prípade pohrebu, či v inej naliehavej záležitosti obráťte na CZ Bratislava na sestru farárku Mgr. Eriku Hlačokovú – 0918 828 191, 0903 021 593.

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku. Začiatok besiedky je o 10:00h a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Vyučovanie náboženstva na školách

Upozorňujeme, že vyučovanie náboženstva prebieha okrem farského úradu aj na ZŠ Ostredková a ZŠ Drieňová. V prípade záujmu môžete svoje deti navštevujúce uvedené školy na toto vyučovanie prihlásiť.

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18:00h v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Dávame do pozornosti

v  Dňa 16. 5. 2010 sa bude konať seniorátne stretnutie Spoločenstva evanjelických žien v CZ ECAV na Slovensku Dolné Saliby. O možnostiach dopravy vás budeme informovať prostredníctvom pokázňových oznamov.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorý ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2009, že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 3. do 28. 3. 2009

Cirkevný príspevok 530,00
Ofery 388,98
Knihy, časopisy 59,72
Milodary 358,83
Príjmy spolu: 1337,53

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

–         Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok 16:30 – 18:00
Utorok 10:00 – 12:00
Streda 10:00 – 12:00 17:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Comments are closed.