Informačný list Marec 2017

Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený.   Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi. (Iz 53, 3-7)

 

Rozpis služieb Božích

 1. 3. 1. pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00  Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 3. 2. pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 3. 3. pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 3. 4. pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

 • konfirmačná výuka dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo evanjelických žien veľkej Bratislavy pozýva všetkých na pravidelné stretnutie. To bude 5. marca 2017 o 15:00h v zborovej sieni na Legionárskej ul. Na tému: Čo je typicky evanjelické sa prihovorí domáci br. farár Maroš Šefranko. Budete srdečne vítaní!

 • detská biblická olympiáda

Aj tento rok sa bude konať biblická olympiáda žiakov a študentov škôl v rámci bratislavského seniorátu. Bude v piatok 31. 3. od 9:00 na EBF UK, Bartókova ul. 8 Bratislava.

 • zájazd do wittenbergu (pre dospelých)

Pri 500. výročí reformácie organizuje náš zbor zájazd do vlakový Wittenbergu v dňoch 13. – 15. septembra. Predbežná suma za cestu, poplatky a ubytovanie s raňajkami v hoteli je 190,-Eur. Nahláste svoj záujem do 15. marca. (Zájazd detí bude 5.- 8. júla)

 • čítačka a beseda o románe „stratená romanca“

Dňa 5. apríla (streda) bude o 17.00 v zborovom dome čítanie a beseda o románe Stratená romanca, ktorého autorom je člen nášho CZ spisovateľ Ján Beňo. Zakúpiť resp. požičať si knihu je možné v sakristií, alebo na farskom úrade.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 • nápadovník

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2016, 2017 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 26, 54
BVS voda 53, 50
Pomoc CZ ECAV Modra-Kráľova(oprava strechy) 500, 00
ZSE elektrina 101, 40
ZSE kostol 193,16 SPP 600,00
Kredit 6,00 UPC 33,60
Nákup kníh 172,90 Spotrebný materiál 14,88

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 379, 52
Cirkevný príspevok 350, 00
Milodary 575, 00
Knihy, časopisy 62, 00
Zbierka ICHTHYS 500 10, 00
Zbierka na SZD Marta 86, 45
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 46, 50

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

Zborová kronika

 1. 1. – 31. 1. 2017

Pohreby: Anna Marečková

                    Zuzana Koláriková

 

Krsty: David Horák

 

Krátke oznamy:

Dňa 11. marca bude brigáda v kostolnej záhrade a v chráme Božom od 9:00.

 

Seniorátny konvent bratislavského seniorátu bude v sobotu 18. marca vo Vrbovom so začiatkom o 9:00.

 

INSIDE vikendovka (nielen) pre konfirmandov bude 7.-9. apríla v stredisku Prameň v Častej.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafin (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Stiahnuť infolist

Comments are closed.