Informačný list November 2014

Zborová kronikaruza-bw

  1. 9. – 30. 9. 2014

Pohreby:

                Marta Spišiaková

               Miroslav Michálek

                

                 Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Krsty:

                 Lea Baligová

 

Sobáše:

               Tomáš Trnavský a Marta Okrucká

 

Jubileá: Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095   02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk – ecavprievoz@pobox.sk    web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

November 2014

Keď volám, vyslyš ma, Bože mojej spravodlivosti! Ty si mi uľavoval v tiesni – zmiluj sa nado mnou a počuj moju modlitbu!

(Ž 4, 2)

 

Služby Božie v našom zbore

 

2. 11. 20. nedeľa po Trojici – Pamiatka zosnulých

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

9. 11. 21. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

16. 11. 22. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

23. 11. 23. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

30. 11. I. nedeľa Adventná

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

— oznamy —

prievozský piatkový podvečer 28. 11. 2014

V tento piatok budeme v rámci podvečerného stretnutia pripravovať na tvorivých dielňach adventné vence a iné ozdoby. Program je určený pre všetky vekové kategórie. Začíname v piatok o 17:30

 

vyučovanie konfirmandov, náboženstvo na fare

Oznamujeme rodičom, že môžu prihlásiť svoje deti na konfirmačné vyučovanie – prvý ročník. Vyučovanie býva v piatok o 16:00. Zároveň vám ponúkame možnosť prihlásiť vaše deti na vyučovanie náboženstva na fare. Bude v stredu o 15:30.

 

kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 

mikulášsky večer pre deti 5. 12

V piatok podvečer privítame všetky deti, ktoré určite dostanú sladkú odmenu od Mikuláša. Pripravené sú aj tvorivé dielne a občerstvenie. Začíname o 17:30.

 

— dávame do pozornosti —

         Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

— hospodárenie za mesiac jún —

 

Výdavky – obdobie od 1. 9. do 30. 9. 2014

Elektrina – ZD 92, 55
Voda BVS 46, 80
SPP 447, 00
UPC 31, 85
Komunálny odpad 26, 54
Stolové a nástenné kalendáre 2015 129, 47
Poistenie 2014 – 2015 480, 15
Fond vzdelávania ECAV 56, 85
Poplatok za balík TB 3,50
Kvety do chrámu – lampový olej 6, 98
Dotácia Marta SZD 1500, 00
Cestovné na turnaj ZD ECAV – Rimavská Sobota 40, 01

Príjmy – obdobie od 1. 9. do 30. 9. 2014

Ofery 335, 31
Cirkevný príspevok 80, 00
Milodary 470, 00
Knihy, časopisy 78, 90
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 25, 40

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

 

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť Informačný list November 2014

 

Comments are closed.