Informačný list Október 2014

Zborová kronikaruza-bw

  1. 8. – 31. 8. 2014

Pohreby:

                 Ladislav Kisel

                 František Galát

                 Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Krsty:

               Lukáš Bohumil Hajský

            Kamila Vrbová

             Dominik Batyanek

               Jana Zálešáková

               Zuzana Zálešáková

               Simona Zálešáková

               Mateo Kopecký

Konfirmácie:

               Jana Zálešáková

               Zuzana Zálešáková

Jubileá: Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD., Mgr Eva Germanová, PhD.

0904 / 401 095   02 / 20 79 57 70   0904 / 844 103

e-mail: ecavprievoz@pobox.sk   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Október 2014

Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži.

(F 2, 5 – 8)

 

Služby Božie v našom zbore

 

5. 10. 16. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

12. 10. 17. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

19. 10. 18. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

26. 10. 19. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

31. 10. Pamiatka reformácie

Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

prievozský piatkový podvečer 3. 10. 2014

V prvý októbrový piatok budeme v rámci podvečerného stretnutia pripravovať na tvorivých dielňach skulptúry na tému poďakovania za úrody. Program je určený pre všetky vekové kategórie. Začíname v piatok o 17:30

vyučovanie konfirmandov, náboženstvo na fare

Oznamujeme rodičom, že môžu prihlásiť svoje deti na konfirmačné vyučovanie – prvý ročník. Vyučovanie býva v piatok o 16:00. Zároveň vám ponúkame možnosť prihlásiť vaše deti na vyučovanie náboženstva na fare. Bude v stredu o 15:30.

 

kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 

Stretnutie žien veľkej bratislavy

Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien veľkej Bratislavy sa bude konať 5. októbra 2014 o 15:00h v zborovej sieni na Legionárskej ulici. Prednáškou na tému „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ poslúži brat farár Martin Šefranko.

 

— dávame do pozornosti —

         Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za mesiac jún —

 

Výdavky – obdobie od 1. 8. do 31. 8. 2014

Elektrina – ZD 92, 55
Voda BVS 46, 80
SPP 447, 00
UPC 31, 85
Komunálny odpad 21, 24
Odvoz a dovoz na Dorast sommer tour 2014 200, 28
Vyúčtovanie Dorast sommer tour 2014 65, 70
Kredit na mobilný telefón 10, 00
Poplatok za balík TB 3, 50
Kvety do chrámu 7, 96
Dar pre br. farára ku krstu dieťaťa 118, 80
Materiál na opravu múrov chrámu Božieho 2910, 96

Príjmy – obdobie od 1. 8. do 31. 8. 2014

Ofery 389, 52
Cirkevný príspevok 130, 00
Milodary 910, 00
Knihy, časopisy 23, 50
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 29, 28

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

 

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   14:00 – 15:30
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 Stiahnuť Informačný list Október 2014

Comments are closed.