Služby Božie

Ecav prievoz - kostolSlužby Božie v cirkevnom zbore Bratislava-Prievoz bývajú pravidelne každú Nedeľu:

v kostole na Radničnom Námestí:

10:00 – Hlavné služby Božie (posledná Nedeľa v mesiaci aj s Večerou Pánovou)
17:00 – Večerné služby Božie

Vo filiálke Most pri Bratislave:

12:15 – 1. a 3. Nedeľa v mesiaci

domov dôchodcov Sklenárova ul.:

14:00 – 2. a 4. nedeľa v mesiaci

domov dôchodcov Pažítková ul.:

podľa dohody

Comments are closed.