Kontakt

Adresa: Evanjelický a. v. farský úrad, Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Telefón:

Pevná linka: 02/ 20 79 57 70

Mobilný telefón: (telekom) 0904 / 401 095

Mgr. Norbert Hajský PhD. – zborový farár

Email: prievoz@ecav.sk, ecavprievoz@pobox.sk

Zborový dozorca: PhDr. Ľudmila Holeková – jej úlohy prevzala námestná dozorkyňa MUDr. Elena Bodová

Námestný dozorca: MUDr. Elena Bodová

Kurátor chrámu Božieho: Ing. Michal Pindroch

Kurátor zborového domu: Ján Mlynárik

Kurátor fílie Most: br. Pavol Mega

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

 


Zväčšiť mapu

Comments are closed.