Archive for the ‘Zborové oznamy’ Category

Oznam o zrušení Služieb Božích počas Vianoc

sobota, 19 decembra, 2020

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

piatok, 18 decembra, 2020

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/usmernenie-predsednictiev-ecav-k-vianocnym-sviatkom

IV. ADVENTNÁ NEDEĽA

piatok, 18 decembra, 2020

Aktuálne informácie

streda, 6 mája, 2020

Aktuálne informácie aj s oznamami týkajúcimi sa najbližších Služieb Božích sú na našej stránke na Facebooku:

https://sk-sk.facebook.com/Evanjelicky-Cirkevny-zbor-Bratislava-Prievoz-178180424779/