Archive for the ‘Zborové oznamy’ Category

Služby Božie na Branči

utorok, 29 mája, 2018

Na sviatok Cyrila a Metoda 5. júla budú už tradične služby Bože pod holým nebom na zrúcaninách hradu Branč. Záujemcovia o spoločný výjazd sa môžu hlásiť u br. farára.

Noc kostolov

streda, 28 marca, 2018

Aj tento rok budú brány nášho kostola otvorené do neskorých večerných hodín. Už tradične v piatok, tentoraz 25. mája. Začíname o 17:50.

Seniorátne kolo biblickej olympiády

streda, 28 marca, 2018

V piatok 20. apríla bude v Bratislave na EBF UK prebiehať seniorátne kolo biblickej olympiády pre žiakov evanjelického náboženstva.

Seniorálny deň Bratislavského seniorátu – misijné podujatie k 500. výročiu reformácie

utorok, 3 októbra, 2017

15. október 2017

Účastníci sú vítaní už od 8. 30 h v kultúrnom dome, kde bude pripravené občerstvenie. Duchovní sa
schádzajú na fare, odkiaľ pôjdu v sprievode do kostola. (viac…)