Archive for the ‘Zborové oznamy’ Category

Denný tábor Nasledovník 2018

utorok, 29 mája, 2018

V dňoch 2. až 6. júla (mimo sviatku Cyrila a Metoda) bude prebiehať denný biblický tábor Nasledovník. Bližšie informácie u br. farára.

Služby Božie na Branči

utorok, 29 mája, 2018

Na sviatok Cyrila a Metoda 5. júla budú už tradične služby Bože pod holým nebom na zrúcaninách hradu Branč. Záujemcovia o spoločný výjazd sa môžu hlásiť u br. farára.

Noc kostolov

streda, 28 marca, 2018

Aj tento rok budú brány nášho kostola otvorené do neskorých večerných hodín. Už tradične v piatok, tentoraz 25. mája. Začíname o 17:50.

Seniorátne kolo biblickej olympiády

streda, 28 marca, 2018

V piatok 20. apríla bude v Bratislave na EBF UK prebiehať seniorátne kolo biblickej olympiády pre žiakov evanjelického náboženstva.