História cirkevného zboru

Bratislava – Prievoz je cirkevný zbor evanjelickej cirkvi Augsburského vierovyznania na Slovensku patriaci do Bratislavského seniorátu západného dištriktu. Od 17. storočia bol fíliou (dcérocirkvou) zboru v Bratislave. Veriaci boli prevažne evanjelici nemeckej národnosti. Zbor sa osamostatnil v roku 1925 a bol zadelený do bratislavského nemeckého seniorátu, ktorý združoval nemecky hovoriacich evanjelikov z Bratislavy a okolia. Domáci viery si následne svojpomocne postavili kostol, ktorý dokončili v roku 1927. Slávnostné služby Božie pri príležitosti posviacky nového chrámu boli dňa 21. augusta.

Ecav Prievoz - kostol

Mohutná veža, v ktorej je aj niekoľko miestností a v súčasnosti aj zborový archív symbolizuje „Hrad prepevný“, ktorým je Hospodin mocností. V období existencie vojnového slovenského štátu, teda v rokoch 1939 – 1945 sa zbor stal súčasťou Nemeckej evanjelickej cirkvi na Slovensku. Slovenskí veriaci sa pripojili k slovenskému zboru v Bratislave. Po skončení vojny väčšina veriacich nemeckej národnosti, či už dobrovoľne, alebo nasilu odišla do zahraničia. Najviac do susedného Rakúska, ale aj do Nemecka. Ešte aj v súčasnosti sa niektorí z týchto veriacich, alebo ich potomkovia hlásia k svojmu rodnému zboru.

V roku 1945 sa zbor zjednotil ako prevažne slovenský. Kostol, čiastočne poškodený vojnovými udalosťami opravili v tom istom roku. V tom čase bývali bohoslužby raz za mesiac. V roku 1946 však dochádza k stabilizácií a po konsolidácií a vzniku stálej farárskej stanice začína zbor riadne fungovať. Obdobie od konca vojny až po nežnú revolúciu a začiatok 90. rokov je charakterizované pôsobením zborového farára Vladimíra Kubovčáka. O jeho popularite svedčí aj fakt, že v zbore pôsobil nepretržite až do roku 1991. V roku 1984 bol zakúpený nový organ. V roku 1991 bola kompletne opravená strecha na chráme Božom. V roku 1993 bola postavená nová fara a v roku 1999 bola dokončená stavba zborového centra a domu. V deväťdesiatych rokoch bola založená a postupne vybudovaná stanica zborovej diakonie ADOS Marta. V roku 2005 došlo k výraznej obnove a úprave zvonov a zvonice.

Ecav Prievoz - kostol

V súčasnosti je do zboru prihlásených 2007 členov. Do jeho obvodu patrí 90 % územia druhého bratislavského okresu. Zbor má fíliu v obci Most pri Bratislave a dispory v Zálesí, Malinove a Studenom. Služby Božie sa konajú aj v ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici.

V zbore počas jeho vyše osemdesiatročnej existencie pôsobili títo služobníci Božieho slova. Gejza Tichý 1930 – 1935, Johann Gurka 1935 – 1942, Ernst Samuelis 1942 – 1945, Vladimír Kubovčák 1945 – 1991, Daniela Horínková 1991 – 2001, Milan Horínek 1991 – 2008, Norbert Hajský 2006 – , Eva Germanová 2009 – 2014.

históriu napísal Norbert Hajský, zborový farár

Comments are closed.