Archive for the ‘Oznamy MARTA SZD’ Category

MARTA SZD – Správa o činnosti za rok 2011

streda, 7 marca, 2012

SPRÁVA O ČINNOSTI  ZA  ROK  2011

 

 

MARTA  – Stanica Zborovej diakonie poskytuje zdravotnú starostlivosť v pacientovom prirodzenom a rodinnom  prostredí. Návštevy vykonávame na území celej Bratislavy. (viac…)

Oznámenie o realizácii grantu – Marta SZD

streda, 7 marca, 2012

„PROJEKT POSKYTOVANIE KVALITNEJ

OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI A JEJ

DOSTUPNOSŤ PRE ODKÁZANÝCH PRIJÍMATEĽOV“

 

 bol financovaný z rozpočtu mestskej časti

Ružinov formou grantu pre r.2011